Пътна помощ

0899 799 999 | 0999 99 99 44

Автотранспортна система

автотранспортна система

Автотранспортна система

В тази статия ще ви разкажем за видовете автотранспортна система които съществуват във България. Извън габаритните товари включват нестандартни големи и тежки части. Това са, реактори, вятърни турбини и електрически трансформатори. Това са още самолетни части или ядрени компонентни електроцентрали. Които обикновено са част от развитите инфраструктурни проекти с висок приоритет, енергийни и технологични. Прекомерният транспорт често се нуждае от значително разстояние. В повечето от случаите се пресичат националните граници на различни държави. Различните видове транспорт се използват за пренасяне на големи единици, които често включват морски транспорт. Тъй като има проблеми, които трябва да бъдат решени във връзка с този вид транспорт. С развитието на икономиката има нарастващ брой превози. Които поради своя размер, тегло или специфичен характер на превоза изискват индивидуални решения. Почти всички големи инвестиционни проекти изискват транспорт на оборудване и техните компоненти. Които са по-големи от размерите на стандартните ремаркета или контейнери.

Какво създават нестандартните товари

Автотранспортна система. Нестандартните товари са създавали винаги нестандартни проблеми. Транспортирането на такива части е от решаващо значение за развитието на индустрията, енергетиката и за подобряването на инфраструктурата. Прекомерният транспорт е незаменим за икономическия растеж на всяка нация, но организацията му варира във всяка страна от Европейския съюз. Установяването на съвместна стратегия, практики и създаване на нови принципи може да повиши икономическата конкурентоспособност на Европа. Превозът на извън габаритни товари обикновено е много важна връзка на всеки инфраструктурен проект. Поради което следва да бъде управляван без излишни формалности. Които се базират на комуникациите, недоразуменията или допълнителните инвестиции във тази инфраструктура. Една такава последователна система може да направи Европейския съюз по-конкурентоспособен във енергетиката, промишлеността и транспорта.

Автотранспортна система – Промишленост

Авто транспортна система. Засега най-често срещаните примери за извън габаритните товари са турбините, реакторите. Всички структурни елементи и всички важни компоненти на всеки инвестиционен проект. Въпросите, повдигнати в съображенията за прекомерния транспорт на тежки товари включват. Намаляване на времето за превоза, по-малко инфраструктурни проблеми и бюрокрация. Бъдещите проекти за развитието на промишлеността, които се създават във Европейския съюз, ще бъдат много по-лесни за изпълнение. Обхватът на промишленото производство във Европа може да бъде разширен. И огромните тежки структурни или машинни елементи могат да бъдат произведени далече от морските пристанища. Това би намалило цената на наличността и експлоатация на транспорта за целия Европейски съюз. Откриването на пазара в Европа за извън габаритни стоки ще го направи по-конкурентоспособен на световния транспортен пазар. Международния транспорт до Русия или за Украйна, може да премине през цяла Европа.

Транспорт

Развитието на извън габаритния транспорт във цяла Европа. Ще окаже голямо влияние върху регулацията на транспорта и ще ви гарантира, на сто процента, неговата безопасност. Професионалните компании за транспортни услуги които предлагат и международен транспорт и специализирана пътна помощ. Ще изградят завинаги своите позиции на европейския пазар. За превоз на всякакъв вид, извън габаритни товари. Развитието на алтернативни източници на енергия е жизненоважно в района на Европейски съюз. Растящото производство на електроенергия от вятърни паркове придобива все по-голямо значение в региона. Всеки аспект на вятърната енергия е свързан с прекомерния товарен транспорт. Нещо почти толкова важно, колкото самата вятърна енергия. Развитието и разпространението на алтернативни енергийни източници е насочено към проблемите на извън габаритния товарен транспорт. Изграждането на няколко нови електроцентрали се планират във Германия, Литва и в Полша.

Извън габаритни товари

Автотранспортна система. Големият товар, наричан също нестандартен или извън габаритен, е товар. Чието прехвърляне изисква използването на специални транспортни средства. И съоръжения за повдигане с капацитет, подходящ за теглото на товара. Като се имат предвид размерите, теглото и формата на товара. Или извън габаритните товари, можем да ги разделим на няколко вида. Обикновените извън габаритни товари, това са всички видове стоманени конструкции. Малки промишлени машини и съоръжения, работни машини. Малки резервоари на които теглото им не надвишава 25 тона и техните размери, които леко надвишават стандартните параметри. Това са товари които са позволени в автомобилния и международния превоз. С дължина до 15-16 м, ширина 3,5-4,0 м и височина 3,0-3,5 м. Този тип товари може да се превозят с нормални пътни превозни средства. Специалните товари и извън габаритни товари включват, големи елементи от горивни камери за електроцентрали. Машинни компоненти за открити рудници, стоманени конструкции и резервоари за хранително-вкусовата промишленост.

Големи и тежки извън габаритни товари

Авто транспортна система. Независимо че товарите са с големи размери, теглото им е сравнително малко. Следователно, това няма никакво неблагоприятно въздействие върху пътната повърхност, но има ограничения поради параметрите на товара. Някои от частите на превозваните извън габаритни товари, може да бъдат дълги до 5 метра. Ширина до 7 метра и височина до 6 – 7 метра. Тежки асансьори, това са пристройки и оборудване за гражданско строителство, различни видове резервоари. Корпуси за машини за електроцентрали, части за кораби корпусни секции, надстройки, капаци на люкове и други. Железопътни вагони, трамвайни автомобили, цялостни технологични линии за металургичната. Автомобилната, химическата или енергийната промишленост. Теглото на такива товари обикновено варират от 70 до 100 тона. Тежки компактни асансьори, това са машини като трансформатори, генератори и турбини. Тяхната характерна особеност е голямото тегло спрямо техния обем.

Автотранспортна система

Същото се отнася за индустриалните преси или колянови валове за корабни двигатели. Някои от тях може да тежат 200, дори 300 тона. Тези товари може да бъдат транспортирани по суша със полу ремаркета със много оси. Големите товари, това са различните видове конструкции, мостове, сондажни платформи, кранове и куло кранове. Тръби с голям диаметър, портални козлови кранове и др. Тези товари могат да тежат, до 900 тона и с височина до 40 метра. Такива предмети не могат да бъдат превозвани по шосе. Единственият начин по който може да се превозят, това е по море. Дълги предмети, това са главно структурни компоненти за строителни проекти, като стълбове, портален кран или елементи на вятърни турбини. Другият тип предмети включва, реактори и колони за химическата рафинерия. Тяхната дължина може да достигне от 40 до 60 метра, докато другите параметри не надхвърлят стандартните размери.

Какво включва подготовката на извън габаритния превоз

Превозът с извън габаритни товари изисква цялостни транспортни и спедиторски услуги на натоварени или празни превозни средства. С тегло, натоварване на всички оси и със размери, дължина, ширина, височина. Надхвърлящи разрешените в правилата за движение. Подобен транспорт може да се извършва главно по суша или по море, вътрешен и морски транспорт. Понякога извън габаритните товари се превозват и по въздуха. Първите действия, които трябва да бъдат предприети при подготовка за извършване на извън габаритния превоз на вятърни турбини. Включват идентифициране на товара, проверка дали превозвачът е в състояние да превозва и избира превозните средства. Дружеството, заинтересовано от такава поръчка за превоз. Трябва да може да превозва поне половината от компонентите на една кула, включително най-тежките и най-високите елементи. Превозът на останалите части може да бъде възложен на други превозвачи. Следващата стъпка е да подготвите оптимизиран маршрут.

Какво трябва да се вземат под внимание в процеса на планиране

В процеса на планиране на маршрута трябва да се вземат под внимание. Ширината на пътя, знаци и стълбове, които се намират по пътя, ширина и въздушно пространство под мостове. Размер на кръговото движение, допустимо натоварване на пътя от превозното средство и други. Разстоянието до точката на местоназначението е 100 километра. Но транзитният маршрут на даден елемент може да бъде до 300 км, тъй като са необходими определени отклонения. Това се дължи на височината на надлези и мостове. В Полша средната височина е 4,5 метра а в България максималната височина е 4.20 метра. Радиуса на пътните завои, електрическите железопътни трасета и лошото състояние на пътната настилка. Освен това извън габаритните превозни средства трябва да избягват ремонта на пътни участъци. Някои пречки, като пътните знаци, трябва временно да бъдат премахнати.

Автотранспортна система – Железопътен транспорт

Други трудности се появяват при кръстовищата, разположени по протежение на националните пътища. И на безопасни острови за пешеходци, особено тези с постоянни пътни знаци. Това което също липсва е, незабавният достъп до информация за капацитета. И въздушното пространство на мостове и надлези, тяхната височина или други ограничения. В резултат на всички тези трудности, крайният получател плаща много по-висока такса за транспорта. Докато превозните операции, отнемат повече време. В железопътния транспорт товарът, който е извън обсега на товара, е този. Който не може да бъде превозван, без да се удължава разстоянието, измерено от релсовия път. Препятствията могат да включват семафори, пресичащи се кутии на обслужващия персонал, знаци, сигнални кутии и други. Споменатият просвет е най-важният параметър за железопътния транспорт.

Автотранспортна система

Специализираните вагони могат да приемат много по-тежки товарни единици от пътните превозни средства. Броят на осите им е достатъчен, за да се получи приемливо натоварване на релсите на метър. Проблемите обаче възникват, когато голяма част от товара има дължина повече от 70 метра, например кула с генератор. Превозът на извънредни товари в България се извършва в съответствие с директивата на министъра на транспорта и морската икономика. Транспортът трябва да бъде внимателно обмислен и подготвен подробно. Много често процесът на планиране отнема няколко седмици. Железопътния прозорец и извънредният товарен транспорт, поради формата, размера, теглото. Сигурността и транспортния маршрут, изисква специални вагони, както и специални организационни и логистични мерки. Организаторите на транспорта трябва да изберат правилния маршрут. И специалните превозни средства, след което да разгледат плана за товарене и осигуряване на товарите. Необходими са разрешения за транспортиране и застраховка на товари.

Морски транспорт

Автотранспортна система. Изпращачът на извънредна товарна единица трябва да уведоми властите за влаковете. Най-малко 30 дни преди изпращането им и 60 дни, ако превозът е в чужбина. Преди да се осъществи превоза, железопътната компания проверява дали е правилно натоварена и закрепена. Броят на прекомерно тежките и супер тежки товари в глобалния морски транспорт се увеличава. Работата с тези нетипични товари изисква правилна пристанищна инфраструктура. Както и сръчен персонал, участващ в товарните операции. Освен това е налице особена необходимост, за да се гарантира безопасността на корабоплаването за плавателните съдове. Които носят такива части, особено в ограничени води. Понастоящем тежките асансьори се обработват в пристанища, които имат подходящ опит и подходящо оборудване. Супер тежките товари, принадлежат към групата на извън габаритни и тежки товари. Тоест товари, чиито размери или тегло надвишават стандартните параметри на товарите.

Автотранспортна система

Което изисква специализирани плавателни съдове и специфични методи за обработка на товари. Супер тежките товари са такива, които тежат до няколко хиляди тона, а размерите им са изразени в стотици метри. Техните огромни параметри изискват индивидуален подход към операциите по натоварване и разтоварване. Само близостта на пристанището до морето го прави конкурентна на пазара на супер тежки товарни единици. На кратки разстояния такива товари могат да бъдат теглени до местоназначението. Или транспортирани на по-големи разстояния от така наречените тежки товарни превозвачи. Това са плавателни съдове за превоз на извън габаритни и тежки товари, включително супер тежки асансьори. Струва си да се отбележи, че преработката на тежки бетонни основи. Се извършва директно върху шлепове, които са закотвени на кея. След завършване на производствения цикъл шлеповете се транспортират до крайбрежната дестинация. Бетонните основи се преместват от шлеповете с мощен плаващ кран.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.