гражданска отговорност

Гражданска отговорност

SDI е най-голямата застрахователна компания която обединява всички застрахователни компании в Република България. Тя предлага всички видове застраховки „Гражданска отговорност“. Застрахователната полица на SDI ви позволява да платите обезщетение с помощта на застраховател във случай на злополука. С други думи, ако собственикът на превозното средство е виновен за злополуката, тогава той няма да трябва да изплаща от джоба си за причинената вреда. Защото застрахователната компания, в която е изготвена полицата, ще го направи. Струва си да се отбележи, че собственикът на автомобила избира самостоятелно застрахователя на компанията. Застрахователната полица „Гражданска отговорност“ е задължителна за всички превозни средства. Това е един от важните документи, без който е невъзможно да се постави автомобила в регистъра за да премине годишен технически преглед. Без нея е забранено да се управлява автомобила.

Къде трябва да стои стикера за гражданска отговорност

При изчисляването на стойността на застраховката „Гражданска отговорност“ се взимат предвид следните фактори: вида на превозното средство. Регионът, в който автомобилът е регистриран, мощността на превозното средство, опитът в управлението и възрастта на лицето допуснати до управление. Водачите, на които е разрешено да шофират и техния номер на автомобила. Периодът за който автомобилът е застрахован. Времето, през което е шофирано. Водачът трябва постоянно да носи застрахователната полица „Гражданска отговорност“ и при спиране от органите на КАТ, да им го представи. Заслужава си да се отбележи, че законът не регулира скоростта, с която стикерът да бъде прикрепен към предното стъкло на автомобила. Всички стикери за гражданска отговорност, трябва да бъдат залепени в предния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила. Така че при евентуална проверка от органите на КАТ, да може да се вижда ясно.

Условия при които застрахователната компания няма да плати

Парите няма да бъдат платени, ако вредата е причинена във следните ситуации.
1. настъпило произшествието в експлоатация на превозно средство, а не това, което се прави на застраховката.
2. Нанасяне на морална вреда.
3. Повредите, причинени по време на експлоатация, са причинени по време на учебно пътуване или спортно събитие.
4. Ако по това време някакъв товар е бил транспортиран и по негова вина е настъпило произшествие.
5. Ако повредата е причинена в момента на разтоварване или товарене на това превозно средство.
6. Ако щетите са причинени в момента на придвижване през територията на дадено предприятие или организация.

Как да сключим застраховка „Гражданска отговорност“

По-голямата част от собствениците на автомобили, които за пръв път са изправени пред регистрация на застрахователно събитие. Не знаят как да започнат сътрудничество с застрахователна компания. Това се дължи на факта, че шофьорите не са достатъчно информирани за правилата за издаване на документи. И за много подробности за определен вид автомобилна застраховка. Това е начинът, по който застрахователите използват и избягват съответните плащания или не изплащат нанесените щети по автомобила. Такива действия могат да доведат до факта, че собственикът на автомобила няма да получи обезщетение за вреди от страна на застрахователната компания. Това се случва доста често от страна на застрахователните компании. При такива случаи, просто потърсете адвокатска кантора, която защитава правата на водачите на моторни превозни средства.

Кой определя правилата за движение по пътищата

Правилата за движение определят, че в случай на напускане на мястото на произшествие водачът е заплашен. От лишаването от правото да управлява превозното средство за определен период от време. Освен това, в случай на бягство от страна на водача, ще бъде абсолютно невъзможно да се докаже, че собственикът е невинен. Много често се случва, собствениците на автомобили да не познават закона. Ето защо, трябва да се обърнете към услугите на адвокатска кантора, която да ви разясни, какви са вашите права. Необходимо е само да познавате тези закони и да ги използвате при нужда. Между другото, много от застрахователните компании предлагат ремонт на автомобила в техен сервизния център. Тук собственикът има право да решава какво да избере. Но в повечето случаи, застрахователната компания ще плати в брой, не повече от 70% от реалните разходи за ремонт. Тук вече можете да се обърнете към съда и да потърсите правата си чрез адвокат.