двустранен протокол при птп

Двустранен протокол при ПТП

Проектирането на пътнотранспортни произшествие в България се използва от 2009 година. Като тази практика идва от европейските страни. Участниците в пътнотранспортни произшествия могат да попълнят двустранен протокол при ПТП. Без да има нужда органите на КАТ да посетят мястото където е станало авто произшествието. От 2014 година са направени някои промени в законодателството, което определя размера на плащанията. Незначителните инциденти по пътя без участието на пътна полиция улеснява позицията на шофьорите. Малките злополуки не принуждават шофьорите да губят време като търсят представителите на закона. Опростено уреждане на ситуацията пряко ускорява изплащането на обезщетение за получените щети. Пострадалите се обръщат към своя застраховател, вместо да търси обезщетение от същата компания, отговорна за произшествието. Законът предвижда, че по взаимно съгласие участниците в инцидента, самостоятелно съставят формуляр за двустранен протокол при ПТП.

Какво предвижда двустранен протокол при ПТП

Регистрация на произшествия по двустранен протокол при ПТП. Изплащания, действия на участниците в пътните катастрофи преди попълване на двустранен протокол при ПТП. Схема от мястото на произшествието и фотографските материали. Как да попълните двустранен протокол при ПТП. Информация на лицевата страна, чести грешки при попълване, попълване на обратната страна на формуляра. Ред на действията на участниците в инцидента след регистрация на двустранен протокол при ПТП. Регистрация на пътнотранспортно произшествие на двустранен протокол при ПТП. Документът е форма, която участникът трябва да попълни съгласно правилата за получаване на компенсация. Регистрацията на инцидента в тази форма е разрешена, ако двамата участници имат застраховка каско. Колко автомобила са участвали в произшествието, има или няма ранени. Извършителят на произшествието поема отговорност за произшествието за щети за не повече от 5 000 лева.

Не попълвайте двустранен протокол при ПТП при следните обстоятелства

Ако един от участниците в произшествието е под влияние на алкохол или наркотици. Вследствие на произшествие съседни превозни средства или крайпътни конструкции са повредени. Има ранени хора, включително и пешеходци. Протоколът за регистрация не е възможен за застрахователните компании. Тъй като компенсацията за щети е свързана с редица трудности. Ако вторият участник в произшествието регистрира автомобил в друга държава, тогава документът не се съставя без съществуваща Зелена карта. Суми за изплащане. Максималният размер на компенсация след произшествие има някои ограничения. Който се счита за документно доказателство за застрахователното събитие. Предават на хартиен или електронен носител на застрахователната компания и получават възстановяване.

Действия на участниците в инцидента преди попълване на двустранен протокол при ПТП

Важно обстоятелство за получаване на компенсация е регистрацията на последствията от произшествието. И мястото на произшествието с помощта на специална видео и фото техника. Други нормативни документи за разрешаване на ситуацията все още не са предоставени. Счита се за законно, да се използва устройство от категория, което е било необходимо за оборудването на автомобилите на българската територия от 2016 г. нататък. Ако инцидентът се е случил без неприятни последствия и размерът на плащанията не надвишава размера на нормативната компенсация. Участниците правят редица задължителни мерки преди издаването на двустранен протокол при ПТП. Мястото на произшествието е оградено от двете страни с признаци на габаритен стоп. Аварийните светлини трябва да са включени. Последиците от инцидента се заснемат с помощта на специално оборудване. Показанията на свидетели на произшествието.

Попълване на двустранен протокол при ПТП

Изчисленията се извършват от няколко ъгъла, като се избира и посочва точката на закрепване. След определяне и премахване на спирачния път, фотографиране на получените фрагменти и други летящи обекти, автомобилите се отстраняват от пътното платно. Ако е възможно, координатите на инцидента се установяват от GPS. Тази функция се осигурява от повечето автомобилни записващи устройства и от някои смартфони. Двустрания протокол при ПТП е попълнен. Схема от мястото на произшествието и фотографските материали. Схема от чертежа. Чертежът се прави от участниците в инцидента в централната колона на формуляра. Двустранен протокол при ПТП предвижда такава схема, така че по-късно застрахователите да имат по-малко въпроси. Изготвя се схематично оформление на транспорта, обозначават се маркировките на пътя. Настоящите пътни знаци на мястото на произшествието, посоката на движение и светофарите.

Как да попълните двустранен протокол при ПТП ?

Фотографирането се извършва в рамките на един час след инцидента. Снимката трябва задължително да отговаря на автомобилите които са участници в произшествието, VIN-номера. Ако съседните шофьори имат видеозапис за инцидента, трябва да го използвате и да го запазите за по-нататъшни действия. Запълват се две колони от двустранната форма. Двустранен протокол при ПТП се прави с участието на двама шофьори. От една страна се прави обща информация за участниците в произшествието, мястото на произшествието. Причината за произшествието, степента на щетите и друга информация, свързана с инцидента. След това документът се разделя и се попълва задната страна. Не е позволено да пропускате редовете и да ги оставяте празни, ако няма данни, които да бъдат включени в някои от тях, поставени с тире или знак, на Z. Липсата на място в колоната за запис се компенсира от приложението, в което и двамата участници се подписват.

Какво се прави ако има повече от двама участници в инцидента

Двустранен протокол при ПТП, като модел за попълване, трябва да бъде проучен от всеки шофьор, който се движи по пътя. Обикновена формата се издава от застрахователната компания в процеса на застраховане. Ако едно от лицата, участващи в произшествието, няма двустранен протокол при ПТП, то може да използва документа на втория участник и да го попълни. Тъй като формулярът за уведомяване е стандартен в България и се използва от всички застрахователни компании. При попълване на формуляра не можете да правите корекции. Тъй като това може да доведе до неплащане на обезщетение от застрахователите. Осъществяване на грешка във двустранния протокол при ПТП е вписано в териториалното наименование на пътя. Ако е възможно да се определи името на известната структура или голяма обществена сграда, която е най-близо до мястото на произшествието. Моделът за попълване показва датата и часа на инцидента. Ако има повече от двама участници в инцидента се викат органите на КАТ.

Изготвяне на двустранен протокол при ПТП

Посочете модела на автомобила и избраната марка с латински букви или кирилица, поставете VIN номера, държавния контролен номер. Поставете серия и номер на удостоверението за регистрация. Задължително е да посочите лицето, което е управлявало автомобила и данните на собственика на автомобила. Напишете името на застрахователната компания, която е издала полицата и данни за автокаско. В специално определено централно място за протокола се изготвя схема от мястото на инцидента. Описва се вида на повредено превозно средство, лек автомобил или камион. Стрелката показва основното място на удара. Изброени са всички счупвания на части, видими с просто око. На пръв поглед, незначителните щети могат да имат усложнения по време на ремонти, така че проверката на автомобила отнема значително време. Този въпрос е важен и трябва да започне разглеждането. Тъй като разногласията за обезщетенията правят изготвянето на документа безсмислено.

Чести грешки при попълването на двустранен протокол при ПТП

Попълване на двустранен протокол при ПТП отговаря само на външни повреди, които се определят чрез визуална проверка. А вътрешните повреди се откриват с помощта на експертиза. Параграфа трябва да включва всички допълнителни обстоятелства на инцидента, описан е характерът на произшествието. При попълване на 16 точки е необходимо да се прави разлика между две ситуации с различно значение. Когато се прилага схемата от мястото на произшествието, е необходимо да се посочат обектите, които се отнасят за терена. В противен случай, застрахователната компания има право да оспори получената информация и да не изплати обезщетението. Осемнадесетата колона трябва да съдържа подписите на двамата участници, както и 15 точки. Застрахователната организация няма да приеме документа, ако параграфите нямат тире или знак Z на мястото на разрешението. Както и корекциите и зачертанията ако формулярът не е попълнен правилно.

Какво се прави ако участник е извършил инцидент в друга държава

При регистрацията на протокола и двамата участници трябва да имат валидна застрахователна полица. Тази част от документа се попълва от всеки водач поотделно, а накрая се посочва датата и подписът на двамата водачи и техните имена с подписи. Как да се избегнат грешки при съставянето на протокола. Ако участник е извършил инцидент в друга държава и има Зелена карта, е възможно да се състави двустранен протокол при ПТП без участието на пътната полиция. В този случай инцидентът се прави по образец на българските застрахователи. В случай на несъгласие между лица, участващи в произшествие, попълването на двустранен протокол при ПТП се отлага. А представителите на пътната полиция се призовават на мястото на събитието. Когато автомобилът се движи от мястото на произшествие, той може да бъде спрян от пътна полиция. В този случай водачът показва бележка за образец, заверена от застрахователя.

Процедура за участниците след регистрацията на двустранен протокол при ПТП

След приключване на процедурата за освобождаване, всеки водач взема своя формуляр в ръцете си. Пострадалото лице в продължение на пет дни, може да предоставя данни на застрахователната организация. При посещение в офиса на застрахователя, водачът трябва да изготви заявление за получаване на обезщетение. Ако пострадалия не е съгласен с паричното обезщетение, което застрахователното дружество определя. Тогава той може да потърси услугите на адвокат. Виновният участник във злополуката трябва да предаде своята част от формуляра на застрахователната организация. В рамките на 15 дни той няма право да поправя автомобила си. Много шофьори са въвлечени в различни инциденти. Най-важното е, че в тази неприятна ситуация, трябва да спазвате всички норми на закона. И след това да документирате правилния вид двустранен протокол при пътно транспортно произшествие. От това зависи скоростта на, по-нататъшното решаване на вашите проблеми.