Екологичен автомобилен транспорт

екологичен автомобилен транспорт

Екологичен автомобилен транспорт.

Замърсяването и прилагането на нови системи за грижа за околната среда. Станаха една от най-важните проблеми на обществото като цяло през последните няколко години. Истината е, че екологичната осведоменост нараства и това е така. Защото данните за нивото на замърсяване на нашата планета най-накрая успяха да алармират не само широката общественост. Но и тези, които имат силата да променят нещата малко. Екологичен автомобилен транспорт. В тази статия ще говорим за това какво влияние има това върху логистичните транспортни системи. Логистика и зелени превозни средства. Екологичната осведоменост е нещо, което се увеличава от няколко години насам. И което определено намира своя произход в законна загриженост по отношение на степента на замърсяване, която нашата планета притежава. И последствията, които това може да доведе до всички нас в не твърде далечното бъдеще.

Намаляване на количеството въглероден диоксид

Промените в голям мащаб обикновено се крият в опитите да се отделят възможно най-малкото количество вредни газове. Екологичен автомобилен транспорт. Повечето държави поемат международни ангажименти да намалят количеството въглероден диоксид, което отделят в атмосферата година след година. В резултат на широкото безпокойство за отделяне на по-малко токсични газове започват да се появяват различни алтернативи на обикновените горива. В допълнение към електрическите автомобили има и други горива, като сгъстен природен газ или втечнен нефтен газ. Промяната на начина, по който използването на превозни средства влияе върху околната среда, е проблем за хората като цяло. Но става още по-важно в логистичния сектор, ако вземем предвид, че тези транспортни компании управляват паркове от стотици камиони. Мотоциклети и автомобили, които се движат с часове по цял ден.

Алтернатива за екологичен автомобилен транспорт

Една от алтернативите, които европейските страни започнаха да прилагат и насърчават в сектора на логистиката, е нощен транспорт. Това намалява до известна степен емисиите на въглероден диоксид. Какво подкрепя тази възможност за нощни превози? В огромния брой превозни средства, които се движат всеки ден, включително и камионите, са спрени за няколко часове ненужно замърсяващи въздуха. От друга страна, започват да се предлагат и други решения във връзка с градския транспорт на стоки и пакети. Които включват използването на безпилотни дронове, таест електрификацията на транспортните фирми и използването на други видове не замърсяващи превозни средства. Като велосипеди за превоз на малки опаковки. Страни като Швеция предлагат още по-радикални промени. Швеция е първата държава, която инсталира изцяло електрическа магистрала и използва повторно автомобилната система за превоз на стоки. Като по този начин намалява газовете, отделяни от камиони или микробуси.

Ефективен eкологичен автомобилен транспорт

Европа си е поставила цел да постигне 60 % намаление на CO2 до 2050 година, в сравнение с нивата от 1990 година. Целта е да се намали наполовина използването на автомобили с конвенционално гориво в градовете. И същевременно да се постигне практически без CO2 емисии в големите градски центрове до 2030 година. В авиацията използването на ниско въглеродни горива трябва да достигне 40 % до 2050 година. А емисиите на CO2 от морското гориво трябва да бъде намалено с 40 % до 2050 година в сравнение с нивата от 2005 година. Важно е да се намали това въздействие върху околната среда чрез целенасочени технологични подобрения. Като се има предвид, че всеки вид транспорт е изправен пред различни предизвикателства. И се характеризира със специфични цикли на технологична интеграция. Осигуряването на по-чисти и по-тихи превозни средства ще подобри въздействието върху околната среда и ще намали възприеманите вибрации и шум.

Разработване на интелигентно оборудване, инфраструктура и услуги

Дейностите в тази област ще се съсредоточат върху крайните продукти. Но също така ще засегнат въпроса за дизайна и простите и екологично чисти производствени процеси. Които отчитат целия процес на жизнения цикъл. Дейностите ще обхванат и подобряването на съществуващите продукти и услуги чрез интегриране на нови технологии. Това ще помогне за оптимизиране на транспортните операции и намаляване на потреблението на ресурси. Тя ще се съсредоточи върху решенията за ефективно планиране, проектиране, използване и управление на летища, пристанища и логистични платформи и инфраструктури за наземния транспорт. Както и автономни и ефективни системи за поддръжка, наблюдение и инспекция. Трябва да се приемат нови политики, бизнес модели, концепции, технологии и ИТ решения за увеличаване на капацитета. Специално внимание ще се обърне на климатичната устойчивост на оборудването и инфраструктурата, рентабилните решения, базирани на подхода на жизнения цикъл и по-широкото приемане на нови материали и технологии, които позволяват по-ефективна и по-евтина поддръжка.

Екологичен автомобилен транспорт

Ще бъдат разгледани и въпросите за достъпността, удобството за потребителя и социалното включване. Подобряване на транспорта и мобилността в градските райони. Новите концепции за мобилност, организация на транспорта, модели за многомодална достъпност, логистика. Предоставяне на иновативни градски обществени услуги и превозни средства и решения за планиране трябва да бъдат разработени и тествани. Тъй като това ще допринесе за намаляване на задръстванията в трафика, замърсяване на въздуха и шум и за подобряване на ефективността на градския транспорт. Общественият и не моторизиран транспорт и други ефективни ресурси за пътнически и товарен транспорт трябва да бъдат разработени. Като реални алтернативи на използване на частни моторни превозни средства. Като тези развития следва също да бъдат подкрепени от по-голямо използване на интелигентни транспортни системи и иновативно управление на доставките и търсене.