съвети за шофиране

Денонощна пътна помощ в София за леки, лекототоварни, товарни и тежкотоварни автомобили, джипове, автобуси, пътно-строителна техника

проектиране

Пътна помощ Албена Експрес предлага и други услуги както за пътна помощ, така и за подаване на стартов ток, доставка на гориво и др.

дизайн на стелажни системи

Специализираните автомобилни услуги се ограничават до работа в една област по техен избор. Около половината от тези автосервизи предлагат мобилен сервиз.

Застраховка на автомобила

Гаранцията за автомобилна застраховка е да осигури защита от различни рискове от повреда. Застраховка на автомобила. Злополука или загуба на вашия автомобил. Всъщност с различните си разширения, автомобилната застраховка не само защитава вашето превозно средство, но също така може да осигури защита за вашия живот, здраве и финанси. Трябва да имате задължително автомобилна застраховка. Ето основните причини, поради които трябва да имате автомобилна застраховка. Вашият автомобил е един от най-ценните активи. Така че със сигурност няма да оставите автомобила си незащитен пред различни рискове, както риск от щети, катастрофи, както и загуби. Защита от риск с високи пътнотранспортни произшествия. Статистическите данни дори показват, че нивото на пътнотранспортни произшествия се увеличава в големите градове. Защитата от риск от кражба на автомобил е висока с различни режими.

Видове застраховка на автомобила

Защита от риск от природни бедствия, като земетресения, наводнения, цунами и така нататък. Разходите за ремонт или подмяна на авточасти, които не са евтини. Медицинска защита и защита на живота на водача и пътниците. Автомобилна застраховка с цялостна гаранция за защита. Както е посочено в стандартна полица за застраховане на моторните превозни средства. Която покрива риска от сблъсък, удар, преобръщане, подхлъзване или падане, кражба, престъпление, пожар и юридическа отговорност на трета страна. Автомобилна застраховка с гарантирана защита, както е посочено в стандартна полица за застраховка на моторните превозни средства. Която покрива риска от сблъсък, удар, преобръщане, подхлъзване или падане, кражба, неправилно поведение или пожар. Размера на щетите или стойността на загубата достига границата от 75% или повече от пазарната цена на превозното средство.

Характеристики за цялостна застраховка на автомобила

Гаранцията покрива всички рискове, предвидени в стандартна полица за застраховка на моторните превозни средства. Обикновено тя е добавена към други допълнителни гаранции, като наводнение, земетресение, бунт, лична злополука и медицинска застраховка за водача и пътниците. Защита за всички нива на щети, както частични, така и пълни щети и защита за изгубени автомобили. Могат да се добавят различни функции, като функции за подмяна на автомобили, аварийна пътна помощ, официални работилници и така нататък. Оптимално за защита на превозното средство с относително нова възраст. Ако превозното средство е достатъчно старо, това ще доведе до допълнителни разходи, така че да стане по-малко икономично. Ограничена гаранция с критерий за обща загуба. Тоест размерът на щетата или стойността на загубата достига границата от 75%. Или повече от пазарната цена на превозното средство.

Застраховка на автомобила

Икономична стойност на премията поради вида на обезпечението, което е ограничено. Могат да се добавят гаранции за споделяне на разширяването, но условията за компенсацията остават в границите на критериите за обща загуба. Като например допълнителни гаранции за природни бедствия. Може да се използва за всички възрасти на автомобили. За кого е подходящ? Подходящ за защита на новия ви автомобил като ценен актив, защото ако има повреда вследствие на инцидент, може да бъде ремонтиран като ново връщане. За тези от вас, любители на класически автомобили или супер скъпи автомобили, комплексната автомобилна застраховка е много подходяща за нейната защита. И при двата типа уникални автомобили като този, ако се появят само незначителни повреди, разходите за ремонт ще бъдат много скъпи.

Цялостна автомобилна застраховка

Цялостната автомобилна застраховка е подходяща за тези от вас, които имат висока мобилност в големи градове. С натоварени, задръстени и застрашени от злополуки условия на движение. Подходящ за защита на автомобила, ако живеете в район, предразположен към наводняване или наводнение. Като защита за живота и здравето на семейството ви, ако обичате често да шофирате, като вземете семейството си. Подходящ за тези от вас, които искат по-икономична застрахователна премия за автомобил, но гаранцията все още е напълно достатъчна. Вие като собственик на автомобил вече не можете да използвате изчерпателен вид застраховка. Както поради възрастта на автомобила си, така и поради броя на премиите, които се считат за непригодни за вас. Собствениците на автомобили, които живеят в райони далеч от големите градове с нисък риск от пътнотранспортни произшествия.

Определяне на премия

Големите премии за автомобилни застраховки се основават само на два основни фактора, а именно: Вид гаранция. Комплексната автомобилна застраховка има премия над застрахователната премия. Тъй като има разлика в областта на покритие и предлаганите обезщетения. Цени на превозните средства. Стойността на премията е пряко пропорционална на цената на автомобила. Така че, колкото по-висока е цената на превозното средство, толкова ще се увеличи и премията. Код на регистрационния номер на превозното средство за определяне на региона, в който се намира превозното средство. Профилът на риска за всеки регион със сигурност е различен, така че нивото на премия за всеки регион може да бъде различно. Лична злополука за водача и пътника. Не е нужно да бързате да определяте избора на автомобилна застраховка. Моля, първо определете нуждите на профила и след това се приспособете към предимствата и големите премиум разходи, които трябва да похарчите.