здравно осигуряване

Здравно осигуряване

Медицинската застраховка е форма на здравно осигуряване на хората, която покрива част от разходите, които са причинени от застрахователно събитие. Консултация с лекар или други разходи за медицински услуги чрез редовни съвместни инвестиции в общ фонд. Задължителното медицинско осигуряване е вид задължително социално осигуряване. Представляващ система от правни, икономически и организационни мерки, които са създадени от държавата. Насочени към осигуряване при настъпване на застрахователно събитие. Гаранции за безплатна медицинска помощ на осигуреното лице за сметка на задължителното медицинско осигуряване. В рамките на териториалната програма, задължително здравно осигуряване и в случаите, които са установени от закона. Доброволното медицинско осигуряване е модерен начин за получаване на качествена мулти дисциплинарна медицинска помощ. Закона за здравното осигуряване, защитава интересите на осигурените лица и постоянно следи качеството на услугите, предоставяни в областта на медицината.

Програма за здравно осигуряване

Изберете програмата за доброволно здравно осигуряване според вашите нужди: вие сами определяте обхвата на услугите и институциите. По този начин вие получавате лечение в най-добрите клиники на Република България, включително частни и ведомствени институции. Гарантирана навременна квалифицирана помощ. Отлично обслужване и спестяване на вашето време: без опашки и оптимално време за лечение. Специализирани застрахователни продукти. Надеждна здравна защита за вас, вашите близки, деца и служители. Можете да закупите доброволна здравно осигурителна полица на достъпна цена във всеки офис в нашата широка регионална мрежа. Двадесет и четири часа, седем дни в седмицата и триста и шестдесет и пет дни в годината, подпомагане на осигурените и организиране на медицинска помощ в цялата страна. Широка гама от специализирани програми за застраховки на лица и служители на организации. Програмата за доброволно медицинско осигуряване, предоставя висококачествени медицински услуги: амбулаторни клиники, стационарно лечение, стоматологични грижи, линейка и спешна помощ.

Цената за здравно осигуряване

Цената за здравно осигуряване, зависи от редица фактори и следните форми влияят върху формирането на нейната цена: Списъкът на услугите, включени в застрахователната програма: специализирани назначения, диагностични мерки, престой в болница, повикване на линейка. Колкото повече са условията, толкова по-високи са разходите за застраховка за дадено лице. Избран списък на медицинските заведения, тяхното количество и ниво на цените. Лични данни на осигурените – пол и възраст. Здравно състояние: наличието на сериозни хронични заболявания ще увеличи разходите за доброволна здравно осигурителна полица. Обхватът на застрахованите, професионалните рискове и вероятността от развитие на професионални заболявания. Период на валидност на полицата за здравно осигуряване: колкото по-кратък е периодът, толкова по-високи са разходите за медицинска застраховка на месечна услуга. Цената на застрахователната полица за здравно осигуряване за физически лица е фиксирана и не предполага допълнителни разходи. Това означава, че трябва да закупите медицинска полица само веднъж.

Здравно осигуряване – плюсове и минуси

Задължителното здравно осигуряване има редица положителни аспекти за гражданите, като например. Възможността за получаване на медицинска помощ не само в мястото на постоянно пребиваване, но и в цяла България. Работещите граждани се считат за обезпечени с полица за задължително медицинско осигуряване от момента на подписване на трудов договор с тях. И това не са само думи, а правна норма, гарантирана от правителството, която се прилага от държавните органи. Обществените организации, местната администрация и синдикалните комитети на предприятията. Недостатъкът на задължителната медицинска застраховка е, че тя не покрива всички видове терапевтични и превантивни медицински услуги, от които може да се нуждае гражданин. Доброволното здравно осигуряване също има своите предимства. Едно от най-приятните от тях е свободата на избор. Притежателят на полица самостоятелно изготвя застрахователна програма и избира медицински институции от предложените.

Здравно осигуряване

Важен нюанс може да се счита и за спестяването на време, осигурено от доброволното медицинско осигуряване. Не е необходимо да се търси достойно медицинско заведение или да се блъскате на опашки под вратата на медицински кабинет. Титуляра на полицата получава най-високо оценените медицински клиники, включени в конкретна застрахователна програма. Доброволното медицинско осигуряване предполага и значителни парични спестявания: на притежателя на полицата няма да бъде предписано ненужно лечение и те няма да изтеглят допълнителни пари от него. Застрахователят, който е платил полицата за целия срок на нейната валидност. Е застрахован срещу увеличаване на тарифите за медицински услуги. Друг положителен момент е високото качество на услугите с доброволна медицинска застраховка, което се контролира непрекъснато от експерти на застрахователя. Ако сте участник в ПТП и имате нужда от медицинска или пътна помощ, всичко това ще ви излезе напълно безплатно.