съвети за шофиране

Денонощна пътна помощ в София за леки, лекототоварни, товарни и тежкотоварни автомобили, джипове, автобуси, пътно-строителна техника

проектиране

Пътна помощ Албена Експрес предлага и други услуги както за пътна помощ, така и за подаване на стартов ток, доставка на гориво и др.

дизайн на стелажни системи

Специализираните автомобилни услуги се ограничават до работа в една област по техен избор. Около половината от тези автосервизи предлагат мобилен сервиз.

Избор на застраховател

Особеността на дейността на застрахователните компании е постоянното търсене от клиентите. Това обстоятелство трябва да бъде твърдо взето от потенциален клиент, който за първи път се появи на пазара за застрахователни услуги. В момента на застрахователния пазар работят много компании, които предоставят широка гама от застрахователни услуги. Избор на застраховател. Има хора, които се специализират в определена форма на осигуряване, като се фокусират всички усилия върху една посока. А има и такива, които предлагат цялостна услуга. Преди да се запознаете с осигурените и да посетите някоя застрахователната компания, би било хубаво да подготвите някои ключови въпроси. Това може да са въпроси относно темата и стойността на сделката. Но може да има въпроси относно финансовото състояние на компанията и историята на нейните застрахователни дейности. Бъдещите клиенти на застрахователната компания в повечето случаи правят избор след проучване на познати, приятели и роднини.

Как да направим избор на застраховател

Всеки клиент си има своя история на застраховката. Дали тази история е добра или не, зависи от разказвача, следователно оценката на дейността на застрахователната компания е основно субективна. След това струва по-подробно да се разгледат характеристиките на всеки вид застраховка. След като попита приятели и познати, бъдещият клиент със сигурност ще се опита да намери информация в интернет. Ако той се интересува от определена застрахователна компания, или от консултантска фирма, трябва да разгледате уебсайта на тази застрахователна компания. Освен това, самият сайт показва определена сериозност на компанията. Обхвата на застрахователните му услуги, както и да установи адреса и телефонните номера на централата и клоновете. Застрахователните услуги на застрахователната компания на SDI е включена във списъка на услугите от повечето застрахователни компании. Тази застраховка е задължителна.

Застрахователни условия и избор на застрахователна компания

Тя се състои в обезщетяване на щети, причинени на собственика на автомобила поради пътнотранспортно произшествие. Застраховката за гражданска отговорност на моторни превозни средства е тясно насочена услуга и се извършва от всички застрахователни компании в Република България. Застраховката Автокаско се основава на принципа „всичко е включено“, когато превозното средство е застраховано. Това не се отнася само за злополука, но и за други разрушителни действия, като пожар, повреда, кражба и други. Същността на този вид застраховка е пълното възстановяване на разходите за щети, независимо от това кой е виновникът. В случай на застрахователно събитие застрахованото дружество поема отговорността да плати цялата сума на причинените щети. Несъмнено цената на такава застраховка е много по-висока от цената на застраховката „Гражданска отговорност“.

Сключване на застрахователен договор

Определянето на цената за полицата Автокаско, може да послужи на застрахователна компания, като съставя сложна формула. Избор на застраховател. При сключване на застрахователен договор Автокаско, не само трябва да се запита за надеждността на застрахователната компания. Но и да направи малък сравнителен анализ на цените и застрахователните ставки на няколко компании. В същото време не е напълно оправдано да се разчита на принципа за избор на най-евтините цени. Струва си да се изяснят някои основни термини на застрахователния договор. Като например, къде ще бъде ремонтиран автомобилът, ще бъде избрана от застрахователната компания или от избрания от клиента автосервиз. Плащания със или без обезщетение за повредени авточасти. Необходимостта от предоставяне на препратки от съответните органи за незначителни вреди. Трябва да се изясни и системата против кражба, изискванията за нощно паркиране.

Задължителна медицинска застраховка

Ако проучите застрахователните полици за Автокаско от различни компании по горепосочените критерии. Изборът на застрахователна компания няма да бъде толкова труден. И най-важното – преди да подпишете застрахователния договор, непременно го прочетете. Във България въпросът за въвеждане на задължителна здравно осигурителна система е много важен. Нейната същност се състои в предоставянето на безплатна медицинска помощ на населението на България и списък на безплатните медицински услуги. Очевидно държавният орган, който е осъществявал дейността си под надзора на централната изпълнителна власт, трябва да координира работата на системата. Такъв център трябва да има регионални представителства. Квалифициран персонал, който ще събира застрахователни фондове, както и застрахователни експерти-лекари. В България има задължителен застрахователен фонд за временна загуба на ефективност.