Инструкции за пътна помощ

инструкции за пътна помощ

Инструкции за пътна помощ.

Кои са най-важните неща при репатрирането на един автомобил. За превоза на един автомобил от точка А до точка Б, се изисква да притежавате отличен опит и голяма сигурност при репатриране. Всеки водач който управлява специализиран автомобил, трябва всекидневно да получава инструкции за пътна помощ. Преди да изтеглите автомобила върху платформата, проверете основните елементи за безопасност. Да започнем с най-важната част, която може да създаде големи опасности при репатриране. Първо проверете състоянието на гумите на репатриращият автомобил. Ако гумите имат износване повече от допустимата стойност, просто ги подменете с нови. При нужда, увеличете атмосферното налягането в гумите, посредством напомпване с компресор за въздух. Проверете техническото състояние на ресорите, или на въздушните възглавници, на репатриращият автомобил. Това са основните технически изисквания, при репатрирането на автомобили, джипове и камиони с пътна помощ.

Какво осигуряват обезопасителните колани

Укрепителните елементи на платформата, за захващане на коланите, трябва да бъдат в отлично техническо състояние. От тях зависи сигурността на автомобилите при репатриране. Проверете годността на обезопасителните колани, с които е обезопасен автомобила. Ако годността на обезопасителните колани е надвишила 5 години, ги подменете с нови. Проверете състоянието на сигналните лампи, ако се окаже че имат проблеми ги отстранете. Въжето на лебедката трябва да бъде в перфектно състояние. Ако има накъсвания по плетката на въжето, може да създаде опасности, при изтеглянето на автомобила. Желателно е въжето да се подменя през няколко години. Периодично проверявайте, какво е състоянието на куката за теглене. Ако платформата на вашия камион, няма необходимата дължина за репатриране на по-тежък леко товарен автомобил, потърсете специализираните фирми за пътна помощ.

Инструкции за пътна помощ

При репатриране на тежкотоварен камион, изискванията за безопасност се увеличават многократно. Затова прочетете инструкции за пътна помощ за камиони. За да се репатрира тежкотоварен камион, се изисква голям опит и специализирана пътна помощ. Репатриращият камион, трябва да бъде напълно технически изправен. Оборудването на камиона за пътна помощ, трябва да отговаря на всички европейските изисквания. Необходимо е, специализираният камион да има преминал годишен технически преглед и лиценз за репатриране. За този вид камиони, спирачната система трябва да бъде напълно изправна. Ако се наложи да репатрирате тежкотоварен камион за чужбина, необходимо е репатриращият камион бъде в перфектно състояние. Най-важното нещо е, гумите на специализираният камион да имат голям грайфер и нов дот. Желателно е, хидравличната система на специализираният камион, да се проверява често за течове. При поява на такива течове, съществува реална опасност, хидравличната система да излезе извън строя.

Какво трябва да знаете за всекидневния инструктаж за репатриране

Да направим кратко проучване, за инструктажа който се провежда всяка сутрин. Кои са основните правила, при работа с тежкотоварна пътна помощ. Необходимостта от пътна помощ за камиони, касае най-вече фирмите които извършват международен транспорт. Инструктажа се провежда на шофьори, които се занимават с дейност, която крие огромни рискове. Това може да бъде превоз на опасни товари, международен автомобилен превоз, превоз на катастрофирал тир с композиция и други. Периодичният инструктаж, има за цел да увеличи и поддържа знанията на водачите за безопасност. Когато има нужда от репатриране на тежкотоварен камион с композиция, трябва да се съобразите с габаритния му размер. Ако дължината на композицията, надвишава допустимата максимална дължина, водачът трябва да се инструктира допълнително. Водачите на специализираните камиони за пътна помощ, трябва всекидневно да бъдат инструктирани. По този начин, те увеличават техническите си умения и стават истински професионалисти.

До какво води неправилната експлоатация на хидравличната платформа

Инструкции за пътна помощ на автомобили и камиони. Хидравличната система на платформата, изисква специална поддръжка. Периодично проверявайте, маркучите на хидравличната система. Ако има износване на маркучите, вследствие на вибрации или протриване, ги подменете с нови. Претоварването на платформата, може да създаде допълнителни проблеми, при товарене и разтоварването на автомобила. Никога не качвайте по тежки автомобили, отколкото препоръчва завода производител. Това може да изкриви хидравликата на платформата. Неправилната експлоатация на хидравличната платформа, води до изкривяване на основните греди и цялата основа на самата платформата. При правилна експлоатация на камиона, живота на платформата се увеличава многократно. Спазвайте точно инструкциите за правилна експлоатация на хидравличната платформа, които са посочени от завода производител. При нужда от репатриране, потърсете фирмите за пътна помощ с хидравлични платформи.