съвети за шофиране

Денонощна пътна помощ в София за леки, лекототоварни, товарни и тежкотоварни автомобили, джипове, автобуси, пътно-строителна техника

проектиране

Пътна помощ Албена Експрес предлага и други услуги както за пътна помощ, така и за подаване на стартов ток, доставка на гориво и др.

дизайн на стелажни системи

Специализираните автомобилни услуги се ограничават до работа в една област по техен избор. Около половината от тези автосервизи предлагат мобилен сервиз.

Намаляване на транспортни разходи.

Нестабилността на транспортния пазар произтича от неизбежната люлка на махалото между пазара на купувача и продавача. Намаляване на транспортни разходи. Ето някои иновативни начини за намаляване на транспортните разходи. Дигитализиране на входящите и изходящите логистични процеси. Автоматизирането на ръчните процеси намалява разходите чрез рационализиране на операциите. Позволявайки по-добро управление и подобрена ефективност като по-бърза обработка на поръчките. Рационализирането на операциите спестява време на вашия екип, освобождавайки ги да се фокусират върху други задачи. Разберете допълнителните такси. Допълнителните такси за допълнителни услуги извън нормалното вземане и доставка често се получават поради лоша комуникация или неточна документация. Знанието какво прави щастливите превозвачи, като например по-кратко време на изчакване, може да помогне за премахването на тези такси.

Намаляване на транспортни разходи на фирмите за превоз на товари

Станете спедитор по избор. Днес превозвачите могат да бъдат избирателни относно това с кого искат да работят. Улесняването на правенето на бизнес с вашата компания ще подобри връзките ви с превозвача и ще ви помогне да получите преференциални цени. Свързването на транспортните операции с обществени поръчки и други системи сваля бариерите между отделите и подобрява комуникацията и сътрудничеството. Напълно дигитализирайте процеса на изпращане, като се интегрирате с вашата система. За да елиминирате двойното въвеждане на данни, което намалява администраторското време и ускорява планирането на пратката. Използвайте анализи за непрекъснато подобряване на операциите. Прегледът на исторически записи и анализ на тенденциите могат да помогнат за разкриване на тесни места. Които могат да забавят процесите и да увеличат разходите.

Използвайте цифрова мрежа за доставка

Свържете се с вашите оператори, доставчици и търговски партньори чрез цифрова мрежа, позволявайки на вашия бизнес да насърчи сътрудничеството за споделяне или консолидиране на товари. Колкото по-пълен е камионът, толкова по-добри са разходите за транспорт. Повишете видимостта на мрежата. Свързването с всички търговски партньори позволява на вашия бизнес да придобие видимост върху случващото се в мрежата. За да можете да реагирате проактивно на предупрежденията. Видимостта позволява оптимизация в рамките на организацията, за да се намалят грешките и времето за доставка. Нови източници на данни. Интелигентните устройства предлагат потенциал за получаване на огромен обем подходящи данни за вашата верига на доставки. Трудната част е да измислим как да свържем този поток от информация за транспортните активи. Времето или продуктовите контейнери със съответните транзакции по веригата на доставки.

Използвайте цифрова мрежа за доставка

Само тогава тези данни могат да се издигнат до информация, която подобрява вашите решения за видимост и стойността, която те предоставят. Споделяйте прогнози за продажбите. Като споделя прогнози, вашият превозвач може да бъде предупреден, когато са необходими камиони. Което ви помага да избегнете високите разходи за куриерски или овърнайт услуги, за да спазвате графиците на клиентите. Излизайте да наддавате по-често. За да компенсират тесния капацитет и нарастващите транспортни разходи. Спедиторите трябва да излизат да наддават за нови транспортни договори повече от годишно. За да намерят най-добрите цени и да избегнат потенциални смущения от недостига на транспорт.