Превоз на автомобил без колела

превоз на автомобил без колела

Превоз на автомобил без колела с пътна помощ.

Доставка на превозно средство без колела е обезсърчаваща задача, която много автомобилни превозвачи вероятно няма да се справят. Тъй като повечето превозвачи ги изтеглят на платформата и след това ги превозват до автосервиз. Транспортирането на превозно средство без да се преобърне затруднява качването на автомобила върху платформата. Превоз на автомобил без колела. Превозно средство без джанти или гуми означава, че превозното средство седи върху ходовата част на автомобила. Това означава че автомобилът не може да се движи, нито със собствената си сила, нито чрез теглене или лебедка. Оператора на пътната помощ ще трябва да прояви творчество, за да транспортира автомобила без джанти и гуми до автосервиза. Помислете за това: дори изтеглянето на автомобила без колела върху платформата на камиона може да бъде много трудна задача.

Отговорност за превоз на автомобил без колела

Фирмите за пътна помощ обикновено просто изтеглят автомобила върху платформата на камиона, съсипвайки ходовата част на автомобила. Операторите на специализираните фирми за пътна помощ няма да направят това, защото ще носят отговорност за повреда на автомобила. Фирмите за пътна помощ могат да се измъкнат от тази ситуация, защото като цяло превозното средство което теглят е застраховано. Но понякога застраховката покрива частично ремонтите на автомобила. Много пъти превозните средства без колела които се транспортират от обикновените фирми за пътна помощ, ще бъдат повредени. Но понякога специалистите които транспортират автомобилите без колела, изтеглят автомобила върху платформата с помощта на специални колички. Също така автомобилите без колела може да се преместват с помощта на крикове за позициониране. Но такива крикове притежават само специализираните фирми за пътна помощ.

Как автотърговците се справят с тази ситуация?

Е, повечето от тях не го правят. Ако искате да получите оферти от фирмите за пътна помощ, има вероятност те или да ви таксуват безумно висока цена. Или просто да кажат, че не могат да го преместят. При търсене на оферти много пъти операторите на фирмите за пътна помощ ще ви попитат дали превозното средство може да се движи. Дали е блокирала спирачката и дали автомобила се управлява. И трите услуги са необходими при стандартно транспортиране на автомобила. Ако вашето превозно средство не отговаря на едно от трите, най-вероятно ще ви е трудно да получите някаква оферта. Препоръчваме Ви, ако вашето превозно средство не се движи, има блокирала спирачка или не се управлява. Да потърсите услугите на специализирана фирма за пътна помощ, която има голям опит в превоз на автомобил без колела. Можете също така да се свържете с нас по телефона и да получите оферта за цена.