Пътна помощ

0899 799 999 | 0999 99 99 44

Пълномощно за автомобила

пълномощно за автомобила

Пълномощно за автомобила

Доста често хората купуват кола не само за собствена употреба, но и от изчислението, че може да бъде управлявано от членовете на семейството или близки хора. От пълномощното се разбира че ако друг човек седне зад волана на вашият автомобил, той трябва непременно да има пълномощно от Вас. Този документ е доказателство за факта, че използването на автомобила се извършва със знанието и разрешението на неговият собственик. Какво представлява пълномощното за управление на автомобил ? Пълномощно за автомобила. Как да кандидатствате за пълномощно за автомобил ? Какви права дава пълномощното на автомобила ? Покупка и продажба на автомобил с пълномощно. Какво ви е нужно, за да управлявате автомобила на друг човек ? Ето защо, ако сте решили, че автомобилът ще се използва не само от вас, но също така и от други хора. Първо трябва да се направи пълномощно за автомобила. То може да бъде една, две, пет години или повече. В края на периода на валидност, документът става невалиден.

Какво представлява пълномощното за автомобила

От правна гледна точка, пълномощното за шофиране изисква писмено разрешение на собственика на автомобила за използване на превозното средство. Посочено от лице, приятел, роднина и така нататък. Пълномощното за автомобила трябва да бъде изготвено от адвокат и да бъде написано или на специален формуляр, или просто на писмена форма. Има мнение, че този документ може да предостави права на собственост. Разбира се, това е напълно погрешно и въпреки че общото пълномощно за автомобили в България може да даде правото да продава превозно средство. Ефектът му е само временен и съответно не може да промени собствеността върху автомобила. В допълнение, пълномощното автоматично се прекратява след като се продаде автомобила. Най-често говорим за максималния период на валидност на пълномощно за автомобил, което означава период от една година. Въпреки това, в съответствие със законодателството на България, валидността на този документ се определя от държавата.

Как се изготвя пълномощно за автомобила

Интересно е, че някои нотариуси използват невежеството на гражданите и се опитват да ограничат срока на споразумението. В такива случаи е необходимо да се припомнят аспектите на гражданското право относно валидността на този документ. Веднага е необходимо да се каже, че е невъзможно пълномощното да бъде попълнено изцяло на машина. Тъй като то е валидно само след издаване от нотариус. Както беше казано по-рано, този документ може да бъде изцяло написан на ръка или чрез специален формуляр, в който могат да се впишат всички важни нюанси. Разбира се, по-лесно е да се използва вече подготвената форма на пълномощно за автомобил. За подготовката на споразумението ще са необходими следните данни. Паспортни данни на собствениците на автомобила. Основни данни за автомобила, идентификационен номер, номер на двигателя, номер на купето, данни от сертификат за регистрация. Данни за паспорт на превозното средство, регистрационна табела. Паспортни данни на лицето, за което е издадено пълномощното.

Какви права дава пълномощното за автомобила

Цената на пълномощно за автомобил, като правило, се състои от цената на формата и нотариалните услуги. Важно е да запомните, че пълномощното трябва да включва датата на издаване на документа, в противен случай този документ ще се счита за невалиден. Също така трябва да присъстват всички подписи и печати. В зависимост от желанието, документът може да предостави на участника следните права. Право на управление на превозно средство. Право да получават, подават и подписват всички документи, отнасящи се за автомобила. Правото да подаде и подпише заявлението от името на собственика на автомобила. Право на предоставяне на интересите на собственика на автомобил в публични и частни институции, а именно в КАТ, застрахователни компании и други. Право на преминаване на годишен технически преглед. Право да представлява интересите на собствениците на автомобила в съдебната система.

Покупко и продажба на автомобили

Доста често клиентите на нотариалните кантори се интересуват от изготвянето на пълномощно за автомобил с право да продава. Независимо от това, трябва да се помни, че дори ако автомобилът е продаден чрез пълномощник. Собственикът на превозното средство ще се счита на принципа, докато купувачът не го преформулира на себе си или на друго лице. Съответно първоначалният собственик на автомобила е, че ще получат разписки за неплатени глоби, а в случай на злополука той ще попадне под съмнение. Съществуват и някои рискове за купувача. Така например, при внезапна смърт на собственика на автомобила, правото на притежание преминава към неговите наследници. По същия начин, правото на собственост може да премине поради съдебно решение. В тези случаи пълномощното става невалидно, което означава, че купувачът ще трябва да върне автомобила. Пълномощното за автомобила е необходимо само в случаите, когато е необходимо да се подлагат на определени процедури. Като проверка, прилагане, покупка и продажба на автомобили и така нататък, без присъствието на собственика.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.