Пътна помощ

0899 79 99 99 | 0999 99 99 44

Работа на двигателя

работа на двигателя

Работа на двигателя с вътрешно горене

Днес се произвеждат много видове двигатели с вътрешно горене. А дизайнът на автомобилния двигател може да се различава значително един от друг, въпреки че запазват основните принципи на работа. Работа на двигателя. Името му „двигател с вътрешно горене“ произтича от факта, че изгарянето на гориво се извършва в работната камера, вътре в двигателя. Инсталираните в автомобили двигатели се различават помежду си в метода на подготовка на горивната смес. В използваното гориво, в подреждането на цилиндрите на двигателя, в начина по който работната смес се запалва и при охлаждащия метод. Карбуратор, впръскване, газ – са двигатели с външно смесване. А дизеловите двигатели, са двигатели с вътрешно горене с вътрешно смесване. Двигателите с вътрешно горене могат да работят на различни видове гориво. Те са разделени на няколко вида като, бензинов двигател, газ и дизелов двигател. Разположение на двигателя с различно разположение на цилиндрите могат да бъдат редови и V-образни.

Работа на двигателя и методи за запалване на горивна смес

При карбураторните и инжекторните двигатели, се използва принудителен метод за запалване на горивна смес от електрическа искра. А в дизеловите двигатели, работната смес се самозапалва поради нагряване по време на компресия. Охлаждането в двигателите с вътрешно горене се извършва с въздух и течности. Двигателите с вътрешно горене, задвижвани с бензин, използват тип принудително запалване от електрическа искра. Сместа въздух-гориво се приготвя и дозира в карбуратора или инжектора. В края на етапа на компресия към свещта, се подава електрически ток и горивото се смесва в цилиндъра. След което влиза в цилиндрите на двигателя, където се запалва. При дизеловите двигатели се използва различна схема на двигателя. Или по-точно, различен принцип на подготовка на смес от гориво-въздух и неговото запалване. Тук въздухът и дизеловото гориво, влизащи в цилиндрите, се смесват директно в горивната камера.

Как се запалва горивната смес

От силната компресия на сместа от буталото, тя се нагрява до критична температура, в резултат на която се само възпламенява. Единственото изключение е първоначалното включване на свещи. А след това, работата на дизеловия двигател с вътрешно горене става „независимо“. Захранващата схема на пропан-бутан се използва в газовите двигатели с вътрешно горене. Те също използват външен тип на смесване. Принципът на работа на газовите двигатели, не се различава много от принципа на работа на двигателите на бензин. Въпреки това, когато монтирате на вашия автомобил газова уредба, внимателно проучете тънкостите на работа на този вид оборудване. Двигателят с вътрешно горене се състои от 7 основни механизма: колянов механизъм. Система за захранване или горивна система, газо разпределителна система, запалителна система. Изпускателна система, система за смазване и охладителна система.

Работа на двигателя

За да разберем по-добре устройството на двигател с вътрешно горене. Разглеждаме схемата на двигателя на примера на работа и устройството на един цилиндър. Основното нещо, което трябва да разберете е откъде идва този много голям въртящ момент. Който по-късно кара автомобила да започне да се движи. Така че, в случай на запалване в цилиндъра на работната смес, настъпва рязко разширяване. Поради което силата на „експлозията“ започва да действа върху буталото, което в резултат на въздействието върху него. Започва да се движи праволинейно, като се редуват две крайни позиции в цилиндъра. И действат през свързващия прът върху коляновия вал. Коляновият вал превръща праволинейното движение на буталото в въртеливо движение. В повечето двигатели с вътрешно горене. Коляновият вал се движи по посока на часовниковата стрелка, когато се гледа от страната на водача. Когато коляновият вал се върти на 360°, буталото прави 2 движения: нагоре и надолу.

Работа на двигателя и коляновия вал

Ако коляновият вал се движи с постоянна скорост, буталото непрекъснато се ускорява и забавя, до пълно спиране. Когато посоката на движение се променя в горната и долната мъртва точка. За равномерно въртене на коляновия вал е монтиран масивен маховик. Цилиндърът на двигателя с вътрешно горене е затворен в горната част на главата. Посредством всмукателни и изпускателни клапани, които затварят входящите и изходящите канали. За да се отворят клапаните в точното време на цикъла на двигателя, гърбиците на разпределителния вал действат върху тях през трансмисионния механизъм. На свой ред разпределителният вал се върти под действието на коляновия вал. За да може двигателят да работи стабилно, без прекъсвания, горивната смес трябва да се подава в предписаната пропорция с въздух. Или при точно измерено количество в строго определен цикъл на работа под високо налягане, при дизелови двигатели с вътрешно горене.

Работа на двигателя – смазване и охлаждане

Без смазване и охлаждане на двигателя е невъзможно да се преодолее силата на триене. Смазването и охлаждането ви позволяват да премахнете топлината. За да избегнете бързо износване на триещите се части на двигателя и тяхното изтъркване. Сред професионалистите се използват някои термини, за да се опишат основните моменти в работата на двигателите с вътрешно горене. Горната и долната мъртви точки (TDC и BDC) означават, че буталото е в крайно горно и най-ниско долно положение в цилиндъра. Разстоянието между горните и долните мъртви точки, се нарича ход на буталото. Когато коляновият вал е завъртян на половин оборот, буталото преминава през един ход. Между буталото, когато е в горната мъртва точка и цилиндровата глава, се образува горивна камера, където горивната смес се запалва. Работният обем на цилиндъра е обемът между горните и долните мъртви точки.

Работа на двигателя – смазване и охлаждане

А сумата от всички работни обеми на цилиндрите образуват работния обем на двигателя. Измереният работен обем в литри и с обем по-малък от 1 литър се изразява в кубични сантиметри. Комбинираният обем на горивната камера и работният обем на цилиндъра. Образуват общия обем на цилиндъра на двигателя с вътрешно горене. Друга характеристика на двигателя с вътрешно горене е степента на сгъстяване. Това е показател за това, колко пъти общия обем на цилиндъра е по-голям от обема на горивната камера. Степента на сгъстяване се различава при бензиновия и дизелов двигател. При бензина тя не надвишава 12, а в дизела достига 18 единици. И накрая, тактът е част от цикъла на двигателя, който се случва с един ход на буталото. Поради това, двигателите с вътрешно горене, където целият цикъл преминава в 4 цикъла. Всмукване, сгъстяване, работен ход и изгорели газове, се нарича четиритактов. По време на работния цикъл настъпва определен набор от последователни процеси.

Сайта е изработен от | Newsphere by AF themes.