Пътна помощ

0899 79 99 99

Регистрация на автомобили

Регистрация на автомобили

Купили сте си нов или употребяван автомобил и не знаете дали имате нужда от регистрация на автомобила и колко струва процедурата ? В нашия уебсайт ще намерите всички тези въпроси. Ще разберете колко струва и как да регистрирате автомобила си в България и какви плащания са необходими за операцията. Регистрация на автомобили. Защо трябва да регистрирам автомобила ? Процедура за разходи и регистрацията на автомобила. Във съответствие с приложимото право, всяко моторно превозно средство трябва да има собствени регистрационни табели. Регистрацията на автомобили е предпоставка за неговото управляване по пътищата. Номерът на автомобила е метална или пластмасова табела, прикрепена към моторно превозно средство, с цел да бъде идентифицирано. Регистрационните табели за моторни превозни средства като автомобили, камиони и мотоциклети. Идентифицират собствениците на моторни превозни средства, както във страната така и извън нея.

Процедура и разходи по регистрация на автомобили

За да регистрирате един автомобил в България е необходимо да посетите каналите на КАТ. За да се регистрирате един автомобил е нужно да сте си направили договор за покупко-продажба. Този документ се изготвя от авто къщата откъдето сте закупили автомобила, който подлежи на първоначална регистрация. Подаването на заявление за първоначална регистрация на автомобила се извършва в КАТ. За целта е нужно да се извърши необходимото плащане на талона на автомобила, регистрационни номера и регистрационен формуляр. Също така, автомобили втора употреба, които са закупени от европейския съюз. Се изисква да бъде извършена експертна оценка, което потвърждава съответствието на рамата и двигателя. В Република България плащането на ЕКО таксата е задължителна. Първоначално се сключва договор за покупка-продажба между двете страни. Във случай на прехвърляне на колата в нотариус присъствието на двете страни е напълно задължителна.

База данни за автомобили

Като се знае колко струва регистрирането на един автомобил, трябва да вземете под внимание че вашите разходи ще се увеличат няколкократно. Като цяло разходите за регистриране и управление на автомобил се състоят от следните плащания. Регистрация на автомобила, гражданска отговорност на автомобила. Годишен данък за автомобила, винетка за автомобила, годишен технически преглед, гориво на автомобила и автокаско на автомобила. След като автомобилът ви бъде регистриран, всички данни от талона на автомобила, се въвеждат в базата данни в общината. Базата данни на автомобилната регистрация в КАТ, съдържа информация за всички автомобили и техните собственици. С цел да се знае цялата информация на моторното превозно средство. Като дата на първа регистрация, рама и номер на двигателя. Контролен номер на автомобила масата на моторното превозно средство цвета на колата и други.

Регистрация на автомобили от частни и юридически лица

Регистрацията на нов автомобил и автомобил втора употреба, има своите различия за частни и юридически лица. При покупка на автомобил, представителят на фирмата трябва да покаже документите на компанията и данъчния номер. Също така, представителят на фирмата трябва да представи своите собствени документи като, паспорт и пълномощно от компанията. Нотариусът който сключва сделката от името на юридическото лице, потвърждава пълномощното което е издадено от компанията. Като цяло, за процедурата за регистриране на автомобил във Република България, юридическото лице трябва да предостави копия на следните документи. Сертификати на компанията, регистрация на компанията, заверено със печат от компанията и подпис на управителя. Актуалното състояние на компанията е задължително. Всички документи трябва да бъдат подпечатани със оригиналния печат и със подписа на ръководителя.

Необходими документи за първоначална регистрация

Какви документи трябва да бъдат подготвени за първоначалната регистрация или пререгистрация на автомобила ? За да решите проблема бързо, ще ви трябват. Оригинални екземпляри от паспорта, технически паспорт за автомобила, оригиналите на договора за покупко-продажба. Попълнени стандартни заявки за регистрация, които се изготвят директно на мястото на регистрацията. Митническа декларация, споразумение за продажба, сертификат за съответствие, посочващ екологичния клас, регистрационни табели за транзит. По-подробна информация за списъка с документи, изисквани за регистрация на употребяван или нов автомобил. Ще намерите във центъра за регистриране на автомобили – КАТ. В края на процеса на регистрацията, новият собственик на превозното средство ще получи технически паспорт и протокол от проучването. Във който се посочва, че новия собственик на автомобила няма никакви задължения.

Имате ли нужда от експертни услуги за регистрация на автомобили

Процедурата е задължителна за всички, които купуват автомобили втора употреба. Основната причина за това правило е да се защитят правата на собствениците на автомобили и да се предотвратят измами. Това минимизира риска от незаконно манипулиране при прехвърляне на собствеността върху превозното средство. Операцията включва проверка на регистрационните номера на превозното средство, съчетаващи информационната база. Новата процедура за регистриране на автомобили гласи, че упълномощените лица за регистриране на автомобили може да ги регистрират без проблеми. Регистрационният документ съдържа само информация за издадените документи за публичен орган и адреса на новия собственик. Можете да управлявате автомобила навсякъде във страната. Ще имате нужда от нова регистрация, само ако промените мястото на место живеене в друг град и да документирате този факт. След това трябва да преминете каналите на КАТ и да си получите новите номера