Пътна помощ

0899 79 99 99

Пътна помощ за спортни коли

Репатриране на спортни коли.

В Европа има неограничен брой фирми, които предлагат пътна помощ, възможно на най-добри цени за репатриране. Но когато се получи запитване, за репатриране на спортни коли с ниско окачване, услугата се ограничава до голяма степен. За да се превози, нисък спортен автомобил или лимузина с ниско окачване, се изисква опитен екип. Такава услуга предлагат само, специализираните компании за пътна помощ. Специализираният камион за пътна помощ, е неразделна част от екипа на компанията. Услугите за превоз на спортни автомобили, се извършват със пътна помощ, която е оборудвана със хидравлична платформа. Хидравличната платформа позволява прецизно изтегляне на автомобила върху платформата, без да причини щети по ходовата част. Повечето спортни автомобили, не може да се репатрират с обикновена пътна помощ. Препоръчва се превозът на спортните автомобили, да се извършва с хидравлична платформа. Това е най-сигурният начин, за репатрирането на спортни автомобили с ниско окачване.

Гаранция при репатриране на спортни автомобили

Хидравличната платформа е много сложна машина, състояща се от елементи и механизми със собствено управление. Многофункционалната му система, позволява изтеглянето на джипове и спортни автомобили, от трудно достъпни места. Товароподемността на платформата, зависи от големината на камиона. Колкото е по голяма товароподемността на камиона, толкова по тежък товар може да се превози. Камионите които са оборудвани със хидравлични платформи, намират най-голямо приложение в големите градове. Те се използват най-често, от фирмите които репатрират спортни коли. Служителите на компаниите за пътна помощ, може да изтеглят автомобила Ви точно за броени минути. Ако имате нужда от репатриране на спортен автомобил с ниско окачване, потърсете специализирана пътна помощ, за спортни автомобили. Тя ще Ви осигури 100 % сигурност, при репатрирането на вашият спортен автомобил. Компаниите за пътна помощ, гарантират сигурността на превоза.

Репатриране на спортни коли с криковете за позициониране

Да се опитаме, да натоварим заключен автомобил върху хидравличната платформа. За целта, специализираните фирми използват крикове за позициониране на автомобили. За да превозим даден автомобил, ще са ни нужни общо четири броя крикове за позициониране. Всеки индивидуален крик за позициониране, се поставя под всяка гума на автомобила. Посредством хидравличен цилиндър, всеки отделен крик повдига всяка гума на автомобила. Автомобилът остава върху четирите крика за позициониране. Куката на въжето за изтегляне, се закача на един от предните носачи. Хидравличната лебедка на платформата, изтегля автомобила върху платформата плавно и постепенно. Свалянето на спортния автомобил от хидравличната платформа, се осъществява след като платформата се спусне назад. Въжето на лебедката се отпуска плавно и автомобилът започва да слиза от платформата. Това е сигурен и безопасен начин, за репатриране на спортни автомобили с криковете за позициониране.

Как се репатрират спортни коли със ниско и спортно окачване

Другият вид превоз на спортни автомобили е, пътна помощ със хидравлична платформа. При репатриране с хидравлична платформа, автомобилите с ниско окачване, се изтеглят безпроблемно върху платформата. Сто процента сигурност, осигуряват камионите които са оборудвани с въздушни възглавници. При спуснати възглавници, на първо ниво и изпъната платформа докрай, качването на спортният автомобил се осъществява безпроблемно. И при двата случая, автомобилите с ниско и спортно окачване, се репатрират без никакви усложнения. Това е идеалният вариант, за репатриране на спортни коли с ниско окачване. Информация за хидравличната платформа за репатриране на спортни коли с ниско окачване. Може да видите във страницата на хидравлична платформа за пътна помощ. Ако си поръчате обикновена пътна помощ, за спортни коли, може да си навлечете неприятности. Ако автомобила откаже да запали, никога не рискувайте а повикайте специализираните компании.