свидетелство за правоуправление

Свидетелство за право управление

Как да получите свидетелство за право управление. При закупуване на автомобил, всички бъдещи собственици очакват да го управляват без никакви проблеми със закона. Каква е процедурата за получаване на свидетелство за правоуправление. За да станете пълноправен собственик на автомобила, трябва да научите теорията за правилата на пътя. За да се научите да шофирате, трябва да наемете опитен авто инструктор. Но преди това трябва да изкарате медицинско свидетелство. Съберете всички необходими документи и ги подайте в КАТ. Получаването на шофьорската книжка, се извършва в отделите на КАТ. Шофьорската книжка е основният документ, потвърждаващ правото на шофьорите да управляват моторно превозно средство. Сертификатът, свидетелство за управление се издава в два типа. Национална шофьорска книжка и международна шофьорска книжка. Националната се издава за период от 10 години и е валидна на територията на Република България.

Международен сертификат свидетелство за правоуправление

Международният сертификат, свидетелство за право управление се попълва на официалния език на страната, в която е издаден. Смяната на шофьорската книжка се извършва на всеки 10 години. През това време най-важно е да не си загубите документите. Ако гражданин на Република България отиде в чужбина за постоянно пребиваване, той е длъжен да замени свидетелството по предписания начин. Ако свидетелството бъде загубено, се издава „Дубликат“, а старото се счита за невалидно. Категория Б, изтича 10 години след като е издаден, докато водачът достигне 65-годишна възраст, след което, той трябва да бъде подновен на всеки пет години. Останалите свидетелства за право управление, са валидни за пет години и за три години след 65 години. Тъй като сроковете им са дълги, обичайно е да забравите за подновяването им. Шофирането без свидетелство за право управление се счита за сериозно нарушение и се наказва от закона.

Престъпление ли е да управляваш автомобила без свидетелство за правоуправление

Шофирането без свидетелство за право управление се счита още за престъпление в Република България и се наказва с глоба от 500 до 1200 лева. Ако сте си забравили свидетелството за управление. Органите на реда може да задържат моторното превозното средство, докато водачът пристигне с валидно свидетелство за право управление. Най-големият проблем, обаче не е глобата или движението на автомобила с превишена скорост, а последствията пред застрахователите. Във случай че има пътно транспортно произшествие, застрахователят може да откаже заплащането. Вече видяхме, че застрахователите може да откажат да платят обезщетения, във случай като, шофиране под влиянието на алкохол. Тогава водачът на моторното превозно средства, няма да получи никакво заплащане, дори и автомобилът му да има пълно автокаско. Затова в такива случаи, желателно е водачът на автомобила да потърси, правните услуги на опитен адвокат който да го защити.

Може ли да управляваме автомобила без свидетелство за правоуправление

Управляването на автомобил без документ за самоличност и без свидетелство за право управление, се наказва от закона. При пътен инцидент, без валиден документ за право управление на автомобила, може да се предположи, че ние трябва да покрием разходите за ремонта на автомобила. В допълнение, ако има нанесени щети на другия автомобил, телесни повреди, вие трябва да заплатите всички разходи по нанесените щети и разходите по делото. Както е очевидно, шофирането с изтекло свидетелство за право управление е ужасна идея. По този начин, рискуваме органите на реда да ни поискат документацията и да ни съставят акт за нарушение. Но преди всичко рискуваме да се движим с астрономически сметки, ако нямаме свидетелство за право управление. Срокът за подновяване на свидетелството за право управление започва 1 месец преди изтичането на срока. Затова, винаги трябва да проверявате, кога изтича срока на свидетелството.

Изтичане на срока на свидетелството за правоуправление

Трябва да сте наясно винаги, кога изтича срока на всички ваши документи, включително и свидетелството за право управление. Затова, един месец преди да изтече срока на вашите документи, подайте молба за тяхното подновяване. Тъй като те може да доведат до глоби или, както видяхме, до много по-сериозни последици. Независимо от това каква застраховка притежавате, няма кой да ви помогне, ако нямате необходимите документи за право управление на автомобила. Карайте внимателно автомобила, като предоставите на органите на реда, необходимата документация и застраховка, която гарантира най-доброто покритие. Никога не забравяйте, че в сайта на Пътна Помощ Албена Експрес, може да намерите широка гама от оферти, които да отговарят на вашите нужди. Ако имате нужда от специализирана пътна помощ, потърсете услугите на фирмите във страната, които предлагат репатриране на автомобили.