специализирана пътна помощ

Специализирана пътна помощ

Почти всяка транспортна фирма в Европа, за международен превоз, поне веднъж е ползвала услугите на, специализирана пътна помощ. За опериране със специализирана пътна помощ, се изисква голям стаж и много практика. Всеки професионален оператор, който работи със специализиран камион за пътна помощ, гарантира сигурност, безопасност и качество. Професионалните компании, които се занимават с тази дейност, разполагат с автопарк, който е оборудван с многобройна професионална техника. Всички специализирани камиони, се проверяват редовно от механици, които имат сертификат за работа, с тежки превозни средства. Перфектната техника, им осигурява, изтеглянето на тирове и камиони, от най-трудно достъпни места. Преобърнатият камион се изтегля на пътя, посредством лебедка с теглителна сила 50 тона. За по-голяма сигурност, специалистите препоръчват, използването на двете лебедки. При по-голяма необходимост, може да включите и третата лебедка.

Какво се изисква за изтегляне на тир с композиция

Ако има преобърнат камион, фирмите които работят с такава специализирана техника, ще направят всичко възможно за да ви помогнат. За изтеглянето на тир с композиция, се изисква отлични познания и много опитни специалисти. Също така ще ви трябва и специализиран камион за пътна помощ. Те преценяват ситуацията от пръв поглед и вземат необходимите мерки за изтеглянето на цялата композиция. На тези специалисти може да се доверите напълно и ще видите че техните умения, ще покрият всички ваши изисквания. Ако композицията е пълна със стока, фирмата за пътна помощ ще докара необходимата техника, за да разтовари стоката. След това, ще се заемат с изтеглянето на вашата композиция, от мястото където се намирате. Ако се окаже че композицията е напълно изправна, Вие може да продължите пътуването си, след като се натовари стоката. При поява на неизправности в ходовата част на влекача, цялата композиция ще бъде репатрирана до автосервиз.

Какво гарантира специалното оборудване за пътна помощ

Напоследък, доста често се случва да видим, пътно-транспортно произшествие с тежкотоварни камиони и автобуси. Транспортирането на тежкотоварен камион или автобус, е може би най-сложната задача, която е свързана с големи трудности. За да осъществи един такъв специализиран превоз, е нужно специално оборудване и висок професионализъм. Някои големи и тежки машини, не могат да се транспортират със специализиран камион за пътна помощ. Затова се изисква, превозът да се осъществи с тежкотоварна платформа над 50 тона. При такива случаи, трафика от моторни превозни средства, допълнително създава трудности при транспортирането. Специалното оборудване, ще улесни ефективното и бързо разрешаване на проблема, с отстраняването на специализирания товар от пътя. Операторите притежават техническа компетентност, за тежкотоварен транспорт на камиони и техника. Те работят във фирми за пътна помощ и извършват превоз и репатриране на автомобили.

Какво осигуряват специализираните камиони на пътна помощ

Специализираните камиони са напълно оборудвани, с автосервизни инструменти, за техническа работа, при аварийни ситуации. Всички специализирани камиони на пътна помощ, са оборудвани с GPS системи. За изтеглянето на преобърнат камион, се изисква професионален екип и специализиран камион за пътна помощ. Ако метеорологичните условия затруднят оператора, фирмата ще изпрати още един специализиран камион. При такава тежка ситуация за двата камиона няма да има никакъв проблем, при изтеглянето на преобърнатият камион. Постигането на тези отлични резултати се дължи на перфектната подготовка в курсовете за преквалификация. В тези фирми се назначават само висококвалифицирани специалисти и техните възможности нямат краен предел. Всички служители на професионалните компании за пътна помощ, са преминали курсове по обучение в Европа. Информация за професионалните компании за специализирана пътна помощ, ще намерите в Google.