Теглене на моторни превозни средства

теглене на моторни превозни средства

Теглене на моторни превозни средства с пътна помощ.

Моторното превозно средство се тегли с помощта на гъвкава връзка или твърд теглич или чрез частично натоварване на теглещото превозно средство. Тегленето с помощта на теглич трябва да се извършва само когато водачът е зад волана на тегленото превозно средство. Освен ако конструкцията на твърдия теглич не осигурява движението на тегленото превозно средство по траекторията на теглещото превозно средство. Теглене на моторни превозни средства. При теглене на автобус, камион, колесен трактор, самоходно превозно средство с помощта на тежка техника е забранено превозването на пътници в тях. При теглене чрез частично натоварване е забранено да се намират хора в тегленото превозно средство, както и в каросерията на теглещото превозно средство. При теглене с гъвкав теглич или мека връзка, разстоянието между теглените и теглещите превозни средства трябва да бъде в рамките на 4–6 метра. А при теглене с твърд теглич – не повече от 4 метра.

Как се извършва теглене на моторни превозни средства

За обозначаване на гъвкави свързващи връзки се използват предупредителни устройства в съответствие с параграфите от настоящите правила. При теглене с помощта на гъвкава връзка, тегленото превозно средство трябва да има работеща спирачна система и управление на волана. При теглене с помощта на твърд теглич тегленото превозно средство трябва да има нормално управление. С изключение на случаите, когато конструкцията на твърдия теглич осигурява движението на тегленото превозно средство по траекторията на теглещото превозно средство. И ако масата на тегленото превозно средство е повече от половината от масата на теглещото превозно средство. Спирачната система на тегленото превозно средство също трябва да бъде в добро състояние. При теглене чрез частично натоварване се допускат неизправности на работната спирачна система и управлението на тегленото превозно средство.

Кога е забранено тегленето на моторни превозни средства

Тегленето на моторни превозни средства е забранено при извършени в нарушение на изискванията. Които са посочени в параграфите от настоящите правила и други изисквания, установени от настоящите правила във връзка с тегленето. Тегленето на моторни превозни средства е забранено при ледени условия с гъвкава връзка. Забранено е тегленето на мотоциклети без страничен кош. Забранено е тегленето на моторни превозни средства на гъвкава връзка, ако има неизправност в кормилната или в спирачната система. Забранено е тегленето на две или повече превозни средства, с изключение на камион с полуремарке на твърда връзка. Забранено е тегленето на мотопеди и мотоциклети.