Техническо обслужване

техническо обслужване

Техническо обслужване на автомобила

Техническо обслужване и поддръжката на автомобила е набор от превантивни мерки, предписани за изпълнение от производителя на автомобили. Задачата на поддръжката е да се предотвратят повреди и неизправности, вероятността от които в определен период е доста висока. Просто казано: по-добре е да предупреждаваме предварително, отколкото да поправяме дълго време автомобила и ремонта да стане твърде скъпо. Поддръжката обикновено включва извършване на задължителни операции. Като смяна на маслото на двигателя след 15 000 километра и операции, идентифицирани по време на диагностични операции. Както със специално оборудване, така и без специално оборудване, според резултатите от визуалната проверка. В техническата литература, задължителните операции по поддръжката се определят от наименованието на същността на извършената работа. Като, регулиране, зареждане, фиксиране, електрическа инсталация, тест и диагностика.

Техническо обслужване и видове поддръжка на автомобили

Според резултатите от диагностичните операции, се взема решение за извършване на допълнителна работа. Като доливане на течности, смяна на авточасти, които са станали неизползваеми и други. Обхватът и съдържанието на операциите, включени в поддръжката на автомобил, се определят от модела на автомобила, както и от фактори като текущ пробег, сезонност и постигане на определен срок на годност, ако автомобилът не е бил използван през този период. Особеното значение за спазването на правилата за услугата е дадено през изминалите години, когато, от една страна, колите не са били толкова перфектни и надеждни, колкото са сега, но от друга страна, нормалната работа на превозните средства се запазва. Правилото за инспектиране на превозно средство преди пътуване и премахване на установените дефекти е задължително за всеки водач и превозно средство. Това изискване, особено за камионите и автобусите, е напълно оправдано.

Обслужване и мерки за сигурност

Транспортирането на хора и обемисти стоки изисква повишени мерки за сигурност. Класификацията на видовете поддръжка в България е запазена от миналите години в “Планирана-превантивна система за поддръжка на автомобили” и включва следните основни позиции. Ежедневната поддръжка на автомобили включва, техническо обслужване на автомобила ТО-1, техническо обслужване на автомобила ТО-2 и сезонна поддръжка на автомобила. Производителите на съвременни леки автомобили донякъде променят номерацията и честотата на техническото обслужване. Номерирането според класификацията на техническо обслужване ТО-2, провеждано, като правило, на равни интервали, става прозрачно: от ТО-1 до ТО-10 или дори ТО-12.

Техническо обслужване и график на поддръжка

За редица производители на автомобили необходимостта от поддръжка според класификацията на техническото обслужване TO-1 е изчезнала, а някои остават с условното наименование на тази операция, техническо обслужване-TO. Това означава, че за леките автомобили, видовете и номерацията на поддръжката могат да изглеждат така. Ежедневна поддръжка, нулева поддръжка, периодична поддръжка и сезонна поддръжка. Графикът на поддръжка, интервалите на сервизно обслужване и съдържанието на операциите за всеки вид поддръжка се определят от производителя на превозното средство и се посочват в сервизната книжка. Сервизните интервали между следващото техническо обслужване, обикновено варира от 10 до 20 хиляди километра.

Ежедневна поддръжка на автомобила

Ежедневната поддръжка, предвижда контролни и инспекционни операции на основните компоненти и агрегати на автомобила. Особено на тези, които засягат пътната безопасност. В същото време направете проверка на наличие на течове в спирачната система, хидравличния усилвател, двигателя, охлаждащата течност, двигателното масло и трансмисията. Също така, проверете нивата на течностите в резервоарите и картера на основните компоненти и възли. Ако е необходимо, долейте необходимото количество течности. Също така проверете работата на електрооборудването, указатели и индикатори на арматурното табло и състоянието на гумите. Ако е необходимо, напомпете гумите на автомобила, с необходимото налягане, което препоръчва производителя. Желателно е да извършите проверка и да направите необходимия тест при натискане на спирачките, кормилното управление, съединителя, скоростната кутия. Техническо обслужване на автомобила – ТО-1 включва операции, включени в ежедневната поддръжка, както и допълнително следните видове дейности.